Alg.Voorwaaarden & Privacy

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden (pdf).

 

Privacy

deCongresbalie respecteert de privacy van de bezoekers van haar website(s) en van de deelnemers die aan door haar georganiseerde congressen deelnemen. De achtergelaten gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden opgenomen in een database en kunnen voor (eigen) marketingdoeleinden gebruikt worden. Bij aanmelding voor bijeenkomsten is het noodzakelijk dat deelnemers de gegevens van haar organisatie, persoon en eventueel bijzonderheden (als persoonlijke voorkeur/wensen/dieetvoorschriften etc) invullen. Deze gegevens worden gebruikt voor het sturen van bevestigingen, facturen en de bijzonderheden omtrent de betreffende bijeenkomst. Alsmede om de deelnemers op enig moment de hoogte te brengen van relevante (vervolg-)bijeenkomsten. Aan sprekers en/of workshopleiders in een congres wordt op hun verzoek slechts een overzicht van deelnemers aan het congres of de sessie verstrekt met daarop de naam en functie van de deelnemer, geen verdere contactgegevens. Mocht de deelnemer/wederpartij hier bezwaar tegen hebben, dan kan hij/zij dat (al bij registratie, dan wel op enig ander moment) aangeven,  middels e-mail. 

deCongresbalie deelt de gegevens slechts met de direct betrokkenen van de opdrachtgever van de betreffende bijeenkomst; nooit aan derden. Noch zal ooit sprake zijn van doorverkoop van data/gegevens. 

Op de website(s) van deCongresbalie (en/of op door haar bijgehouden congres apps) bevinden zich links naar websites van participanten. Deze links zijn door deCongresbalie gecontroleerd op correcte werking, maar deCongresbalie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens die op de door de deelnemer/wederpartij bezochte websites staan. Lees daarvoor het privacy statement van die betreffende website.

 
BijlageGrootte
Algemene_voorwaarden_deCongresbalie_2010.pdf186.39 KB