Gezonde Wijk in Praktijk: werkbezoek Overvecht

Minder overgewicht onder kinderen, volwassenen bewegen meer en lagere zorgkosten door een gezamenlijke aanpak van gezondheidsachterstanden. Dit is het resultaat van een aanpak in Utrecht in de wijk Overvecht. Utrecht is een van de 13 steden die meedoen met het landelijk experiment Gezonde Wijk.

Op 8 maart lanceerden het ministerie van BZK en het ministerie van VWS - tijdens een werkbezoek aan Overvecht Utrecht - gezamenlijk de resultaten van het experiment in het e-boek Gezonde Wijk in praktijk. deCongresbalie verzorgde voor deze bijeenkomst de registratie (online alsmede ter plekke). Een inspirerende middag met ruim 160 deelnemers!!

De bijeenkomst Gezonde Wijk in Praktijk: Werkbezoek Overvecht gisteren is bijzonder succesvol verlopen; de opkomst was hoog en we hebben zelfs geïnteresseerden vooraf moeten melden dat – vanwege de grote belangstelling – hun inschrijving niet meer gehonoreerd kon worden. Het was een erg inspirerende bijeenkomst met veel enthousiaste partijen uit Overvecht.

Daarnaast is natuurlijk het e-boek Gezonde Wijk in Praktijk gelanceerd. Dit e-boek geeft voorbeelden en successen uit de praktijk van steden. Het geeft lessen en tips aan woningbouwcorporaties, bestuurders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden om sneller tot gezonde wijken te komen.

Graag wijs ik u op de volgende link waar u het e-boek kunt bekijken: http://www.experimentgezondewijk.nl/gezondewijk/eboek/eboekgezondewijk.pdf
En op de link waar de 'visuele notulen' staan: http://issuu.com/cre-aid/docs/gezondewijkinpraktijk

Wij nodigen u van harte uit om de link naar Gezonde Wijk in Praktijk naar anderen door te sturen. Het staat ieder vrij om - indien relevant - naar het e-boek te verwijzen (op websites of andere wijze).