Nederlands Congres Volksgezondheid

Nederlands Congres Volksgezondheid - NCVGZ - (jaarlijks april) Sinds 2002 is deCongresbalie verantwoordelijk voor de organisatorische zaken van het tweedaagse Nederlands Congres Volksgezondheid. Een complex congres met bijna zeventig workshops, prijsuitreikingen, subvergaderingen, honderden PowerPoints, talloze sprekers, een grote informatie- en postermarkt en subevents. Het NCVGZ is het toonaangevende congres in de public health en wordt jaarlijks bezocht door ruim negenhonderd beleids- functionarissen uit de zorgsector. Het congres is een ontmoetingsplaats en bron van informatie en inspiratie. Het NCVGZ is een initiatief van NPHF, V&W, NVAG, RIVM, NCOG, GGD Nederland, NSPOH, ZonMw, TNO Kwaliteit van Leven, Trimbos-instituut, KAMG, SGF, VWS en jaarlijks een wisselende universiteit (afdeling Sociale Geneeskunde/Maatschappelijke Gezondheidszorg).

Voor een videoverslag van (de organisatie van) het NCVGZ in Groningen: