Interactieve werkvormen

Bent u op zoek naar verschillende werkvormen voor uw congres of workshop? Wij doen u wat ideeën aan de hand.

  • Handshake: geef de deelnemers een moment om de brug slaan tussen hun dagelijkse praktijk en wat zij zojuist hebben gehoord van sprekers (verankering). De dagvoorzitter vraagt alle deelnemers om op te staan. Iedereen kijkt om zich heen op zoek naar iemand die hij/zij nog niet heeft gesproken. 1-op-1 stelt men elkaar de vraag: “Wat je zojuist allemaal hebt gehoord, wat kun jij daarmee?” Geef de deelnemers vier minuten voor deze activiteit. Je zet de deelnemers er mee aan het denken. Wanneer je dit doet voor een (lunch)pauze, dan zul je merken dat men er in de pauze verder over spreekt.
  • Vraag en antwoord: houd ruimte vrij in het programma om sprekers vragen te laten beantwoorden. Een goede dagvoorzitter stimuleert deelnemers om deze kans te benutten. Hij geeft de deelnemers tijd om vragen te bedenken, door eerst zelf één of twee prikkelende vragen te stellen.
  • Superbrainstorm: deze speednetworking talkshow verbindt deelnemers met elkaar en met elkaars ideeën. De oneven rijen draaien zich om. Op die manier vormt ieder duo’s. 1-op-1 spreken de deelnemers met elkaar over gespreksuitdagingen als “Welke verandering zou jou meer plezier in het werk geven?” Per gespreksronde heeft men vier minuten de tijd. De gespreksleider gaat na afloop op zoek naar een aantal inspirerende ideeën. Hij/zij vraagt: “Wie heeft er net een idee gehoord, waarmee je aan de slag wilt?” De ideeën krijgen direct een plek in de mindmap, die zich op het scherm vormt. Aansluitend wisselen alle deelnemers van gesprekspartner. Er wordt een nieuwe gespreksuitdaging geïntroduceerd.
  • Netwerkparade: bij de start van het evenement laten we deelnemers kennis maken met een aantal andere deelnemers. De oneven rijen draaien zich om. Zo vormt ieder duo’s. 1-op-1 heeft men twee minuten de tijd om elkaar kort te ontmoeten. Daarop wisselt iedereen van gesprekspartner door twee plaatsen naar rechts te schuiven. Op de rechter uiteindes van de rijen schuiven de deelnemers aan op de rij tegenover hen.
  • Lagerhuis: plaats de deelnemers op twee tribunes tegenover elkaar. De gespreksleider brengt een Lagerhuis-discussie op gang. De ene tribune is voorstander van de stelling, de andere tribune is tegenstander. Wanneer de stellingen zo goed zijn geformuleerd dat ze de deelnemers zullen verdelen, dan kun je iedereen over laten lopen om zo de mening kenbaar te maken. Het is ook mogelijk om met de helft van de zaal af te spreken dat zij altijd tegen zijn en dat de andere helft altijd voor is.
  • Cabaretopstelling: per vier deelnemers zit men om een tafeltje. De sprekers zijn vooraf gevraagd om de opstelling te benutten. Zij verwerken in hun verhaal een opdracht, die je uit kunt voeren met je groep. Dit kan een case, een oefening, een quiz of een puzzel zijn, afgestemd op het onderwerp.
  • Fishbowl: dit is een dynamische talkshow waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Centraal staan 4 stoelen. Drie gespreksgasten discussiëren met elkaar. De vierde stoel blijft leeg. Zodra iemand uit het publiek mee wil praten, loopt die naar voren en neemt plaats op de lege stoel. Op dat moment staat één van de gespreksgasten op om plaats te maken.
  • Open Space: dit is de meest vrije vorm om deelnemers met elkaar in gesprek te brengen. De gespreksleider vraagt de deelnemers om onderwerpen aan te dragen: “Waar wilt u het vandaag over hebben?” De onderwerpen verschijnen op het scherm. Aansluitend vraagt de gespreksleider aan de deelnemers om voor één van de onderwerpen te kiezen. De groepjes gaan aan de slag. Zij werken zelf hun onderwerp verder uit en bundelen hun kennis en ervaring. Tot slot komen alle groepjes samen en presenteren hun resultaten.
  • Spelshow: elke quiz of spelshow is toe te passen op je evenement: kennis-quiz, petje-oppetje-af, jargon-bingo, wie van de drie?, ik hou van Holland, hints, echt waar?!, vijf-tegenvijf, etcetera. Op een speelse manier betrek je deelnemers bij de inhoud. Wie kent zijn collega’s het beste? Wie is het best op de hoogte van ontwikkelingen in de branche?
  • Tafellakensessies: in drie rondes ga je in kleine teams aan de slag met een aantal uitdagingen. Samen verken je kansen. Hoe kun je klanten nog beter helpen? Hoe krijg je je proces beter op orde? De ideeën worden opgeschreven op het tafellaken. Na elke ronde schuif je een tafel door. De gespreksleiders blijven zitten. Zij vatten de ideeën uit de eerdere ronde(s) samen, vervolgens kan de discussie zich verdiepen.

En zo zijn er nog meer. Wij helpen u graag bij de uitwerking en werken daarbij soms ook samen met andere partners.