Onderwijscongres 2015; Elkaar vinden in goed onderwijs

Programma

Klik hier voor de Visuele Notulen van deze bijeenkomst.

Deelsessies

Leerlingen, studenten, leraren, schoolleiders, bestuurders, andere onderwijsprofessionals, beleidsmakers en inspecteurs gaan met elkaar in gesprek over de belangrijkste onderwerpen uit de drie ‘Staten’ en zoeken naar oplossingen voor knelpunten. Kijk hieronder naar de thema’s waarover je kunt meepraten. Je kunt je voor TWEE van de zes thema’s aanmelden.

De Staat van het Onderwijs
1. Kunnen schoolloopbanen beter?
Je zit op het vmbo en je zou de havo aankunnen, maar jouw school biedt dat niet aan. Je bent leraar en zou een leerling het liefst een jaar over willen laten doen, maar het mag niet van de schoolleiding. Hoe zou jij overgangen in het stelsel willen verbeteren? Wat kun je doen om kansen voor leerlingen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt te vergroten?

2. Inspecteer jezelf
Niet alleen zwakke scholen evalueren zichzelf en verbeteren de kwaliteit. Ook jij kunt zorgen voor kwaliteitsverbetering. Maar hoe doe je dat? Wat is het geheim van scholen en instellingen waar iedereen – van schoolleider tot conciërge – mee verandert en mee verbetert? Hoe leidt een verbetering op papier tot beter onderwijs in de klas? Ga in gesprek en ontdek wat jij nodig hebt om te kunnen veranderen!

3. Hoe maak je het verschil?
Hoe blijf je als leraar of leerling gemotiveerd? Hoe kun je blijven excelleren in je vak? Wat heb je nodig om goed te kunnen leren? Zie je belemmeringen en wat kun je hieraan doen? Wat kunnen we leren van de goede voorbeelden in het onderwijs? Discussieer mee over de manieren waarop leraren, schoolleiders en bestuurders zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

4. Waar blijft het geld?
Je bent verantwoordelijk voor voldoende middelen voor onderwijskwaliteit en huisvesting. En die moeten er over vijf jaar ook nog zijn. Hoe zorg je voor een goede planning? Hoe betrek je belanghebbenden bij je keuzes, organiseer je tegenspraak en leg je daar verantwoording over af? In deze sessie kun je van gedachten wisselen over ‘good practices’ en het oplossen van problemen.

De Staat van de Leraar
5. Waar sta je, als je voor de klas staat?
De kwaliteit van de leraar is doorslaggevend voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar waar staat de leraar zelf? Welke opvattingen hebben leraren over het beroep en de zeggenschap die nodig is om dat goed uit te kunnen oefenen? Met De Staat van de Leraar gaat een grote groep leraren, gesteund door de Onderwijscoöperatie, het debat aan over de professionele ambities van leraren zelf. Dit debat is het beginpunt van een volgende Staat van de Leraar in 2016.

De Staat van de Leerling
6. De leerling legt het uit
Wil je weten hoe leerlingen en studenten het onderwijs zelf ervaren? Wat zij vinden van de rekentoets of burgerschap? Leerlingen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo delen op een creatieve manier hun bevindingen. In carrouselvorm ga je samen met hen op zoek naar oplossingen voor de ervaren problemen. Maak het mee!

Locatie

ROC A12
Reehorsterweg 80, Ede

Contact

Voor praktische informatie over uw aanmelding kunt u terecht bij:
Anke Peters (deCongresbalie) - info@decongresbalie.nl / 0162-432428

BijlageGrootte
Plattegrond zaalindeling Onderwijscongres 2015.jpg124.8 KB
Routebeschrijving ROC A12 OV en eigen auto (2).pdf304.71 KB