NCVGZ 2016, 6-7 april 2016

Programma

In 2015 zijn de zogenoemde 3 decentralisaties doorgevoerd. Het blijkt een geweldige operatie om deze drie decentralisaties van de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet in goede banen te leiden. De omvang van deze zogeheten decentralisaties kan nauwelijks onderschat worden. In de wandelgangen gaan dan ook geluiden op dat gemeenten en partners de komende jaren nog wel even bezig zijn om de dit goed te organiseren. Bovenal wordt benadrukt dat de decentralisaties een unieke kans bieden een wezenlijke slag te maken in het borgen en verbeteren van de vitaliteit (en daarmee ook de gezondheid) van de Nederlandse bevolking. Het NCVGZ wil in 2016 het platform zijn om de verbinding tussen gezondheid en het sociaal domein te agenderen en vooral ook te verkennen.

Deelsessies

Het deelsessieprogramma is als bijlage bijgevoegd.

Locatie

Ook in 2016 vindt het congres plaats in:

Congrescentrum De Doelen te Rotterdam
Entree: Kruisplein 40

Voorwaarden

De deelnamekosten bedragen € 225,- per dag (geen BTW verschuldigd).
Voor studenten geldt een korting van 50% tegen overlegging van de studentenkaart (graag kopie mailen aan info@decongresbalie.nl tegelijk met inschrijving).
De kosten voor het avondprogramma bedragen € 40,-. U dient zich hier bij inschrijving apart op te geven.

Infomarkt

De volgende organisaties hebben zich reeds ingeschreven voor een plaats op de informatiemarkt:
* Common Simplicity Consult / Therapietrouw.nl
* Dokters van de Wereld / Johannes Wier Stichting
* GGD GHOR Nederland
* Hogeschool van Amsterdam
* Movisie
* Nederlands Jeugd Instituut
* NPHF Federatie voor Gezondheid
* NSPOH
* Orion Software
* Pharos / Gezond in...
* ZonMw

Mocht uw organisatie of instelling ook nog interesse hebben om deel te nemen, neemt u dan contact op met deCongresbalie / Anke Peters.

Contact

Voor praktische vragen kunt u terecht bij:

Anke Peters - deCongresbalie
info@decongresbalie.nl
tel. 0162-432428

BijlageGrootte
Uitnodiging en programma NCVGZ 2016.pdf674.36 KB
Deelsessie programma NCVGZ 2016.pdf584.36 KB