NCVGZ 2017, 12-13 april 2017

Programma

De rol van professionals in de publieke gezondheid, het sociaal domein en de zorg verandert zichtbaar. De opkomst van multimorbiditeit en -problematiek, weerbarstige gezondheidsachterstanden, nieuwe technologie en kennis alsmede de hoge zorgkosten maken dat professionals zich bezinnen en nieuwe wegen in slaan. Overal in het land experimenteren professionals met nieuwe manieren van werken en het opdoen van nieuwe expertise.

De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland onderkent deze beweging en heeft hier met haar eerste advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren' (april 2015) richting en inhoud aan gegeven. De commissie heeft in het tweede advies 'Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk' (nov 2016) uitgewerkt wat dat betekent voor de toerusting van burgers en (toekomstige) professionals.

Het Nederlands Congres Volksgezondheid wil in 2017 graag het platform zijn om kennis te delen en uit te wisselen, te inspireren en te verbinden. Het public health perspectief kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben in die modernisering van de beroepen, omdat preventie en gezondheidsbevordering als belangrijke uitgangspunten voor die nieuwe professionele expertise worden gezien.

In 2017 zullen Trimbos, KAMG, V&VN, Zorginstituut Nederland, NSPOH en de NPHF Federatie voor Gezondheid het congresthema in kleuren.

Deelsessies

De abstracts kunt u inzien op http://ncvgz.ibase.info/

Locatie

De Rijtuigenloods
Piet Mondriaanplein 61
Amersfoort

Voorwaarden

De deelnamekosten bedragen € 225,- per dag. Studenten krijgen 50% korting (studentenkaart mailen aan info@decongresbalie.nl).
Annuleren tot 1 april is gratis, na deze datum bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Infomarkt

Partners en sponsoren presenteren zich op de informatiemarkt. Heeft u interesse aan te sluiten c.q. om dit congres te sponsoren, neemt u dan contact met ons op.

Deelnemende partijen zijn:

Alliantie Nederland Rookvrij (KWW, Longfonds, Hartstichting)
Bohn Stafleu van Lochem
EU Prevent / EMR
Hogeschool van Amsterdam
iResearch
KAMG
Koninklijke Van Gorcum
Movisie
NPHF
NSPOH
Open Universiteit / Actief Plus
Open Universiteit / Gezondheidspsychologie
RIVM
Stichting Perspekt
To Results / Zo Wil Ik Leven
Trimbos Instituut
ZonMw
Zorginstituut Nederland

Contact

deCongresbalie / Anke Peters - 06 10165256

BijlageGrootte
Instructies bij Call.jpg598.68 KB
Call.pdf119.62 KB
Vooraankondiging.pdf376.9 KB
Wandelroute rijtuigenloods.pdf537.66 KB
Programma 2017.pdf578.49 KB