NCVGZ 2014

Het Nederlands Congres Volksgezondheid werd dit jaar op 10 en 11 april gehouden in de Doelen te Rotterdam met als thema 'Perspectieven op de Volksgezondheid'. Dr. Nancy Hoeymans - RIVM - presenteerde de 4 verschillende perspectieven van waaruit de volksgezondheid bekeken kan worden. De deelnemers gingen in interactieve sessies hiermee persoonlijk aan de slag. Het Nationaal Programma Preventie (NPP), getiteld ‘Alles is gezondheid’ stond op de tweede congresdag centraal. De vier NPP-domeinen (werk, school, zorg en wijk) werden door stakeholders nader belicht en ook hiermee werd in sessies volop gewerkt. Inspirerende lezingen van o.m. Kim Putters (CPB), 46 sessies, posterpresentaties, de informatiemarkt, een Politiek Café én een gezellige feestelijk avond maakten het congres dit jaar weer tot een succesvol event. Het ten opzicht van voorgaande geringere aantal deelnemers - toch nog ruim 600 op beide dagen - waardeerde het congres met een 7,7!
Voor meer informatie, het downloaden van abstracts e.d. gaat u naar www.ncvgz.nl