Portfolio

Fonds OGZ/ Stichting NCVGZ

 • Nederlands Congres Volksgezondheid, 2004 – 2019
 • Nationaal congres OGZ, 2002 en 2003

NWO

St. Pitt Hopkins Syndroom

Verslavingskunde Nederland

 • Landelijke Dag Verslavingskunde, 2018

Inspectie voor de Gezondheidszorg

 • De nieuwe GDP Guideline; een stap voorwaarts, 2013

Inspectie van het Onderwjis

 • Onderwijscongres 2015; Elkaar vinden in goed onderwijs

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

 • Jaarcongres JGZ 2011

EUVGZ

 • St. Europees Congres Volksgezondheid, 2010

ZonMw, Den Haag

 • Vakkundig aan het werk, 2015
 • 15 jaar Doelmatigheidsonderzoek, 2014
 • Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen, 2013 en 2014
 • Bijeenkomst Life Sciences & Health, 2011
 • JPI Conference + meetings, 2012, 2014 en 2015
 • Priority Medicines, 2010
 • 10 jaar Doelmatigheidsonderzoek, 2009
 • Focus op Leefstijl, 2009
 • Nationaal Congres Therapietrouw, 2008
 • CAHPS-Q, 2006
 • Slotconferentie programma Gezond Leven, 2006

STIVORO / KWF

 • Eur. Conference Tobacco or Health, 2011

Rechtbank Amsterdam

 • International congres on Mutual Trust & Mutual Recognition, 2010

Universiteit Tilburg / Tranzo

 • Holland Fuse Conference, 2012
 • 10 jaar Tranzo, 2010

ErasmusMC, Rotterdam

 • Congres t.g.v. 40 jaar MGZ, 2011

RIVM, Bilthoven

 • 5 regionale conferenties in het kader van de nieuwe Preventienota, 2006
 • Jaarcongres JGZ, 2006 t/m 2010

Optometristen Vereniging Nederland

 • 2 daags Jaarcongres, 2009/2011/2013/2015

Ministerie VWS, Den Haag

 • 6 regionale bijeenkomsten i.k.v. Zorgzwaartebekostiging, 2007
 • 5 regionale bijeenkomsten i.k.v. de AWBZ, 2006

Programmaministerie Jeugd en Gezin, Den Haag

 • Congres Verwijsindex Risicojongeren, 2007

MOgroep, Utrecht

 • Jaarcongres 2001 t/m 2005
 • Congressen inz. Schuldhulpverlening, AMW e.a.

 

deCongresbalie werkt(e) onder meer ook voor:

 • Revalidatiefonds
 • Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF)
 • St. Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (STOOM)
 • St. De Waarden
 • St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid (BoBZ)
 • Taskforce Jeugdgezondheidszorg
 • Platform Jeugdgezondheidszorg
 • Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)
 • Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
 • St. Agro Keten Kennis
 • Waterschap Rivierenland
 • Citogroep, Arnhem
 • St. Axis
 • Sectorfondsen Zorg & Welzijn
 • Oliver Tolas