Terug
NCVGZ 2019 – Public Health Next Step

Geplaatst op 17 april 2019

Terwijl ik deze blog over het NCVGZ 2019 schrijf, zit ik op mijn vakantieadres in Spanje op een terras te genieten van de voorjaarszon. Als congresorganisator vraagt de voorbereiding in aanloop naar het congres om focus, energie en niet aflatende alertheid. Al die inspanningen worden nu beloond…

Ik kijk terug op een energieke, inspirerende dag vol dynamiek. Een congres waar mensen, wiens hart ligt bij preventie, elkaar ontmoetten, hun kennis deelden en elkaar inspireerden. De feedback die ik kreeg na afloop van het congres laat mij de conclusie trekken dat het weer een geslaagd evenement was. Hieronder geef ik je een indruk van het NCVGZ 2019, dat op 11 april jl. plaatsvond. In de tussentijd bestel ik nog een verfrissend sapje en wens ik je veel leesplezier..
 

Groetjes uit Spanje,
 Anke Peters

Opening en thema The Next Step 
De dag werd geopend door Lea Bouwmeester, voorzitter Stichting NCVGZ en zij lichtte het thema The Next Step toe. In het kader van nieuwe perspectieven op preventie en bevordering van onze gezondheid stelde zij de centrale vraag: hoe gaan we nu gezamenlijk doorpakken op dit vlak oftewel wat is “the next step”? Met de genomen besluiten in 2018 en het Preventieakkoord is er een koers uitgezet en betreden, die nu al zijn vruchten afwerpt. Belangrijker nog is het continueren ervan. We moeten elkaar blijven prikkelen om ‘out of the box’ te durven denken en niet meer toereikende werkwijzen loslaten. In dit kader gaf prof. dr. Sarah Durston een lezing over hoe de gezondheidswetenschap aan het veranderen is. Haar boodschap was: “Als we anders leren kijken, gaan we andere dingen zien”

Debat “E-health”
 
Er komen steeds meer commerciële producten op de gezondheidsmarkt. We zien bijvoorbeeld dat data en data gedreven producten mensen enorm kunnen helpen om persoonsgerichte gezondheid te bevorderen. Maar welke publieke randvoorwaarden zijn er dan nodig? Dit leverde een onderhoudend en soms zelfs pittig debat op tussen Jolande Tijhuis van RvB Vincent van Gogh, dr. Thomas Plochg van de Federatie voor Gezondheid, mr. dr. Theo Hooghiemstra van Hooghiemstra & Partners en Aart-Jan van Triest van het online Fitchannel. Centraal hierbij stond de manier waarop er binnen de partijen gezondheidszorg en commercie wordt omgegaan met gezondheidsgegevens van mensen. Er moet kritisch worden gekeken hoe deze data in de opkomende gezondheidsmarkt worden beschermd tegen zowel overheden als commerciële bedrijven.  

Primeur! Kick-off van de Rekenkamer: Gezondheid loont! 
Thomas Plochg (Federatie voor Gezondheid) bracht een primeur. De kick-off van de Rekenkamer: Gezondheid loont! Samen met 7 andere congressen op het gebied van gezondheidszorg werd er een interactieve dialoog gevoerd over het financieren van preventie. Deze dialoog wordt vervolgens op een ander congres over gezondheidszorg voortgezet.

Deelsessies
 
In maar liefst 10 zalen werd een grote verscheidenheid aan masterclasses, lezingen en workshops gehouden. De sessies werden drukbezocht, zowel in de ochtend als tijdens het middagprogramma. Goed om te zien en horen, was dat de deelsessies tot veel denk- en gespreksstof leidden. Een goed voorbeeld hiervan was de deelsessie Samen op weg naar een Rookvrije Generatie, waarin een exclusieve sneak preview van de educatieve theatervoorstelling “De sTOPPERS” werd vertoond. Hoe triest rookverslaving ook is, de voorstelling zat vol humor en bepaalde scènes zorgden voor nogal wat hilariteit. De veelbesproken campagnefilm “Verklein de Kans!”, waarin medisch specialisten de straat op gaan om rokers aan te spreken en hulp te bieden, werd vertoond en nabesproken met de hoofdrolspelers (o.a. longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker) en het publiek. Ook de deelsessie Dromen, denken, durven, doen en doorgaan van de Young Professionals maakte veel indruk op de aanwezigen. Deze interactieve sessie werd geleid door Hanaâ Benjeddi (kinderarts i.o. en medisch coördinator voor de Stichting Bootvluchteling op Lesbos). Zij vertelde over haar werk in vluchtelingenkampen op het eiland Lesbos en welke invloed dit op haar heeft gehad. Met rollenspellen werd stilgestaan bij hoe we op een gezonde manier een gezonde wereld kunnen creëren. Door te starten bij onszelf en bewust te worden van onze perceptie van zowel de buitenwereld als onze eigen “binnenwereld”. Voor alle deelsessies geldt dat er verspreid over de dag een enthousiaste dynamiek heerste! 

 “Als we anders leren kijken, gaan we andere dingen zien” (prof. dr. Sarah Durston)    

MIP Prijs 2018
 
Ook dit jaar werd de MIP Prijs (Meest Invloedrijke Persoon in de Public Health) uitgereikt. Winnaar van 2018 is Iva Bicanic. Zij zet het onderwerp “seksueel misbruik” in de schijnwerpers. Hiermee vestigt zij de aandacht op de belangrijke rol voor professionals om, gepaard met het herstel van de lichamelijke en psychische gevolgen, de slachtoffers weer moed en hoop te kunnen geven. 

Afsluiting 
We sloten de dag af met een informele borrel omlijst door muziek van het Mellowtunes Trio. Terwijl ik de naam typ, sta ik even stil bij de betekenis van het Engelse woord “mellow”. Het betekent zacht, rijp in de zin van volwassen… Als werkwoord staat het voor verzachten, vervriendelijken…. Hoe toepasselijk eigenlijk. Door alle lezingen, deelsessies en workshops heen merkte je dat de woorden verbinden, samenwerking en synergie steeds terugkeerden. Samen op een constructieve manier kijken hoe we de public health kunnen tillen naar een volwassen next step en hiermee onze wereld een stukje gezonder en vriendelijker maken. De tijd is er denk ik rijper voor dan ooit. Dus als je me vraagt: “Anke, hoe was het congres?”, antwoord ik voor nu met “mellow”….

Hoe heb jij NCVGZ 2019 ervaren? Laat je reactie achter!
Ontvang gratis tips & tricks voor je congres!
sluit