Terug
Openingsmanifestatie E-healthweek 2020

Geplaatst op 4 februari 2020

Op maandag 27 januari  jl. vond de openingsmanifestatie in het kader van de e-healthweek 2020 plaats. Leiders in de gezondheidszorg, overheid, zorgprofessionals, patiënten en ontwikkelaars kwamen bijeen om kennis, oplossingen en mogelijkheden met elkaar te delen. Met als gezamenlijk doel de gezondheidszorg op te schalen met relevante innovaties en technologieën. Met een bomvol programma van workshops, lezingen en inspirerende sprekers werd een sprint ingezet op de weg van transformatie naar toekomstbestendige zorg. Het AFAS Circustheater in Scheveningen vormde het decor voor dit congres. Inspirerende sprekers betraden het toneel, gaven een realistische voorstelling van zaken en er klonk alom applaus na afloop. Ik kan wederom spreken van een geslaagd project. In deze blog neem ik je mee voor een kijkje voor en achter de coulissen…

Welkom en opening
De dag werd geopend door dagvoorzitter Lea Bouwmeester. Ze heette de bezoekers en deelnemers welkom en sprak haar enthousiasme uit over de enorm hoge opkomst. Lea noemt de voornaamste doelen van e-health, namelijk besparing van tijd en kosten voor de betrokken partijen, verbetering van bestaande zorg en het bieden van nieuwe vormen van zorg. Daarbij moet een brede inzet van e-health ertoe dienen dat een patiënt meer regie krijgt over zijn of haar gezondheid of behandeling.

Haar boodschap was heel duidelijk. Waar we tot nu toe al een aantal jaren met elkaar van gedachten wisselen en enorme stappen zijn gezet in de ontwikkelingen bij de zorg, overheid en bedrijven, wordt het nu tijd voor “doen, doen, doen!” De kennis, mensen en middelen samenbrengen, toepassen en implementeren. “Van hoe dan, naar doe dan!”, aldus Bouwmeester.

Vervolgens gaf ze het woord aan onze minister Medische Zorg, Bruno Bruins. Bruins sprak in het kader van e-health over drie voor hem belangrijke taken. Als eerste en belangrijkste taak noemt hij het samenstellen van een wetsvoorstel om de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te regelen. De contouren van nieuwe wetgeving voor elektronische gegevens in de zorg zijn er al, maar het is nu een kwestie van afstemming en aanscherping, aldus Bruins.

Daarnaast zal hij ook de eerste gegevensuitwisselingen aanwijzen die vanaf een bepaald moment verplicht elektronisch moeten verlopen bij zorgverleners en zorginstellingen. Hierbij moet ook gebruik worden gemaakt van specifieke standaarden voor taal en techniek. Zorgverleners zullen op een gestandaardiseerde manier met elkaar en met de patiënt moeten gaan communiceren. In de loop van 2020 zal hij met de eerste bouwstenen komen voor deze standaardisering.
Het dataverkeer kan echter pas verplicht elektronisch worden, wanneer alle informatie ook op die manier kán worden uitgewisseld, tekent hij hierbij aan. Verder zal het wetsvoorstel bepalingen bevatten die het mogelijk maken dat er eisen worden gesteld aan informatieveiligheid, privacy en certificering van ICT-producten. Als zorgverleners met een gecertificeerd product digitaal gegevens uitwisselen weten ze zeker dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Bovendien zouden zorgverzekeraars kunnen weigeren te vergoeden als zorgaanbieders en ICT-leveranciers geen “goede zorg” bieden, omdat ze niet volgens de afspraken digitaal communiceren.

Als tweede aandachtspunt noemt hij de term Artificial Intelligence, afgekort AI. Als je over meer data beschikt, heb je meer info over de patiënt en kun je de zorg beter afstemmen. Hier ligt een grote rol voor de ICT en automatiseringssector. Het derde aandachtspunt van Bruins is om te kijken welke ontwikkelingen verder moeten worden ontwikkeld, maar zeker ook te kijken welke ontwikkelingen geen aandacht meer moeten krijgen.

E-health maakt de zorg menselijker en persoonlijker
Kavita Parbhudayal, (wethouder Zorg bij de Gemeente Den Haag) vertelt hoe in haar stad enkele jaren geleden begonnen is met het actief implementeren van digitale toepassingen in de zorg. Hagenaars boven de 65 willen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen mét kwaliteit van leven. Haar wens is dat zorginnovatie deze wens mogelijk maakt. Volgens haar is het belangrijk dat mensen goed begeleid worden bij het gebruik van dergelijke digitale tools en hoe ze het gebruik ervan zelf ervaren. Of het helpt om de kosten te verlagen, te kijken wat de economische impact is en fabrikanten van e-health toepassingen moeten dichter bij de mensen komen die betrokken zijn en meer samenwerken met de gemeente.

Met behulp van een beveiligde e-health toepassing kunnen huisartsen of medisch specialisten onderling of met een patiënt een consult houden. De patiënt krijgt meer regie over de eigen gezondheid of behandeling. Dit zorgt ook voor minder fysieke bezoeken aan een ziekenhuis voor een consult of controle. Het voorkomt bovendien ziekenhuisopname doordat mogelijke klachten bij een chronisch patiënt vroegtijdig worden gesignaleerd. Dit zorgt tevens voor minder volle wacht- en spreekkamers en ook zeker niet onbelangrijk…een aanzienlijke verlaging van de werkdruk onder zorgpersoneel en specialisten.

Ballerina en ex-leukemiepatiënt Barbara d’Agostino gaf acte de présence met een indrukwekkende dansuitvoering. Hierna volgde een gesprek met de danseres, dr. Fenna Heijning en dr. Janine Stubbe over blessurepreventie en e-health. Door het toepassen van een digitale tool wordt allerlei data verzameld in een app over de fysieke gezondheid om blessures te voorkomen bij topdansers. De app wordt inmiddels ook binnen andere topsporten (o.a. bij voetbalclub Feyenoord) met veel succes gebruikt.

Samen innoveren

Als laatste voor de eerste koffiepauze kwamen innovatiemanagers van de grootste zorgverzekeraars aan het woord. (CZ, Zilveren Kruis, Menzis, VGZ). Zij deelden de mening dat er een nauwe samenwerking nodig is met artsen en zorgverleners en het noodzakelijk is om de zorg anders te organiseren om e-health succesvol toe te passen. Zoek de samenwerking op met onderzoekers die kunnen schalen wat het resultaat is. Door vraag en aanbod goed aan elkaar te linken, krijg je als zorgverlener een zorgverzekeraar enthousiast voor je idee en is deze bereid om hierin te investeren. Grote tip: kies je focus en gewoon gaan doen!

Innovatiespreekuur

Tijdens het innovatiespreekuur, dat eigenlijk wel 3 uur duurde, stonden maar liefst 15 experts klaar om antwoord te geven op specifieke vragen van bezoekers. Hier werd grif gebruik van gemaakt. Mensen stonden er letterlijk voor in de rij!  

Workshops in 5 categorieën verdeeld over 5 rondes
Na de koffiepauze was er naast de plenaire sessies gedurende de hele middag de mogelijkheid om deel te nemen aan talloze workshops met thema’s als financiering van e-health, herontwerp van het zorgproces, hoe bepaal je de reden voor transformatie, wat is er nodig om anders te werken en samenwerken in netwerken. De workshopruimtes zaten overvol en het was fantastisch om te horen dat de deelnemers genoeg handvatten kregen aangereikt om de opgedane kennis meteen de volgende dag op de werkvloer in de praktijk te brengen.

Inspiratiemarkt

Op de Inspiratiemarkt die parallel liep met het congres werd op ruim 20 stands contact gelegd tussen experts en bezoekers. Er werd actief gezocht naar samenwerkingsverbanden op het gebied van digitale zorginnovatie en de opkomst van big data en artificial intelligence.

Verrassende afsluiting door Erik Gerritsen (secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Erik Gerritsen verzorgde met overweldigend enthousiasme, een hoge entertainmentfactor en zonder podiumvrees het slotstuk van de dag. Op een niet te evenaren wijze bood hij letterlijk het podium aan mensen die hij op basis van vraag en aanbod met elkaar in contact bracht. Als een casting director met een strakke missie ging hij op zoek naar de juiste spelers, verdeelde hij de rollen als een strikte regisseur en liet hij de scripts hardop door de mensen uitspreken. Een regisseur voegt helderheid en een richting toe aan alle ingrediënten die leiden tot het eindresultaat.

Ennnnnn……actie!!

Anke Peters

Hoe heb jij de openingsmanifestatie e-healthweek 2020 ervaren?
Ontvang gratis tips & tricks voor je congres!
sluit